معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، عضو شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در بخشی از حکم جمشید انصاری خطاب به "سیدکامل تقوی نژاد" آمده است: نظر به مراتب تعهد و توانمندی های جناب عالی و با استناد به جزء 2 بند الف ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و "موافقت" رییس محترم جمهور به موجب این ابلاغ به عضویت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منصوب می شوید.

بر اساس ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، 2 نفر از معاونین شاغل و با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به پیشنهاد رییس سازمان اداری و استخدامی و موافقت رییس جمهور، دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری، یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر،  معاون ذیربط سازمان امور اداری و استخدامی و وزیر کار و امور اجتماعی، اعضای این شورا را تشکیل می دهند.

به گزارش وب‌دا بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی، بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق، بررسی و تصویب دستورالعمل ها و رویه هایی که به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری در صلاحیت شورا قرار می گیرد، هماهنگی و اظهار نظر و پاسخگویی به استعلام ها و ابهام های اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون، ایجاد رویه های واحد اداری استخدامی در چهارچوب مقررات، اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظایف و سایر امور مربوط برای کارمندانی که تابع صندوق بازشستگی کشوری هستند، از جمله وظایف مهم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است که پس از تایید رییس جمهور برای دستگاه های مشمول ، لازم الاجراست.

پایان پیام/

مطالب مشابه