تشکیل پرونده الکترونیکی برای بیش از ۳ میلیون نفر از افراد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بابک عشرتی درباره فعالیت خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت در مناطق تحت پوشش این دانشگاه اظهار داشت: ۵۶ خانه بهداشت و ۲۶ مرکز جامع سلامت روستایی در مناطق تحت پوشش این دانشگاه مشغول فعالیت هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: ۷۲ مرکز جامع سلامت شهری، ۸ مرکز شهری و روستایی و ۱۴۴ پایگاه سلامت شهری نیز در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می‌کنند، از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش این دانشگاه، برای ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سامانه سیب پرونده الکترونیکی تشکیل شده است.

به گزارش فارس وی در پایان درباره اجرای نظام ارجاع در مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: ما در دو مرکز تحت پوشش در شهرهای شهریار و بهارستان به صورت آزمایشی این طرح را اجرا می‌کنیم؛ البته این ارجاع از سطح یک به سطح دو یعنی از مراکز درمانی به بیمارستان انجام می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه