قانون بیمه شفاف، جامع و کامل نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسن لطفی درباره وضعیت پوشش خدمات بیمه ای در کشور، گفت: نبود قانون جامع در بیمه ها بر عدم شفافیت بیمه دامن زده است و این در حالی است که عدم شفافیت در پرداختی بیمه شدگان موجب شده است که فضا برای سوء استفاده برخی بیمه ها هموار شود. بیمه ها نیازمند ترسیم یک قانون  واحد و روشن هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اگر بطور واقع بینانه خواهان رشد صنعت در کشور هستیم می بایست یک قانون واحد و روشن داشته باشیم، تصریح کرد: اگر بطور واقع بینانه وضعیت بیمه ها را در کشور را رصد کنیم، پرواضح است که هرکدام از بیمه راهکار و روش های خود را برای خدمات رسانی دارند.

لطفی گفت: متاسفانه قانون جامع و روشن برای خدمات رسانی به بیمه ها وجود ندارد و از همین رو تنها یک راهکار برای ساماندهی بیمه ها در کشور وجود دارد که بیمه ها تنها از یک قانون تبعیت کنند.

وی افزود: پراکندگی قوانین در حوزه بیمه مانع ارائه خدمات کارآمد بیمه ای است و این امر موجب شده است که شرکت های بیمه از این موضوع سوءاستفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با بیان اینکه بازنشستگی و بیمه فاقد قانونی جامع است، یادآورشد: قانون بیمه شفاف، جامع و کامل نیست، زیرا فرد بیمه شونده هیچ اطلاعی ندارد که بر چه اساسی در حال پرداخت حق عضویت است.

پایان پیام/

مطالب مشابه