دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است 
        
سرکار خانم دکتر مرضیه مولوی نجومی         
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران      

برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با همکاری دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی اجرایی شده و دستاوردهای چشمگیری در بر داشته است. در همین راستا استقرار کامل این برنامه ها یکی از اولویت هایی است که در دولت دوازدهم پیگیری می شود. تحول در نظام آموزش پزشکی عمومی به عنوان یکی از حوزه های زیربنایی نظام سلامت کشور موضوعی است که در قالب برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مدنظر قرار گرفته و در همین راستا برنامه آموزشی پزشکی عمومی کشور پس از حدود 30 سال مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر در دانشگاههای علوم پزشکی در حال اجرا است.

 از جمله مهمترین ابعاد تحول در برنامه بازنگری شده پزشکی عمومی توجه ویژه به آموزش جامعه نگر و در عین حال مواجهه زودرس با عرصه ارائه خدمات است که مورد تاکید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می باشد. بدون شک استمرار این مسیر و  پیگیری جدی برای پیشبرد اهداف تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی یکی از برنامه های مهمی است که در سال های آتی در نظام سلامت کشور مدنظر قرار خواهد گرفت. 

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند سرکارعالی، بدین وسیله به عنوان دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب می گردید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید:

_تلاش در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه از طريق بازنگري در برنامه درسي و آموزش هاي رايج دانشكده هاي پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای

_كوشش مستمر در جلب همكاريهاي بين بخشي در وزارت متبوع به منظور تامين هدف فوق 

_تحليل و برآورد نيروي انساني مورد نياز اين بخش با همكاري واحدهاي ذيربط و برنامه ريزي براي تامين نياز كشور بخصوص در مناطق كمتر برخوردار

_ارتقای كيفي آزمون ها، بروزرساني و كارآمدسازي استانداردهاي اعتباربخشي برنامه اي و موسسه اي دانشکده های پزشکی
 
_كاهش تصدي گري و واگذاري امور ستاد به دانشگاهها و واحدهاي ذيربط تا حد ممكن

_توسعه همكاريهاي بين المللي از طريق بسترسازي براي جذب فراگير از كشورهاي خارجي، طراحی كوريكولوم هاي مشترك، شناساندن مدارك دانش آموختگان  ایرانی در ساير كشورها.    
توفیق سرکارعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال خواستارم. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه