نیمه دوم سال ۹۶۰ بیمارستان اعتباربخشی می‌شوند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا عسگری با اشاره به ابلاغ ویرایش چهارم اعتباربخشی، گفت: در نسخه جدید اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بر دو بحث ارائه نتایج و مدیریت دانش در استفاده بهینه از منابع و ایجاد رقابت کیفی بین مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با در نظر گرفتن و تبیین رتبه یک به عنوان برتر، تمرکز شده است.  

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت ادامه داد: در نسخه جدید اعتباربخشی بیمارستان‌ها استقرار سنجه‌های ایمنی به عنوان پیش‌نیاز اعتباربخشی اعلام شده‌اند، به عنوان مثال یکی از الزامات کسب "درجه یک" برای یک بیمارستان این است که ۶۱ درصد از بسته ارائه شده درباره ایمنی بیمار را اجرا کرده باشند.

عسگری گفت: در عین حال در نسخه جدید اعتباربخشی بحث ایمنی بیماران ستاره‌دار شده و وزنی تا دو برابر بیشتر برای این سنجه‌ها در نظر گرفته‌ایم.  

وی افزود: ویرایش چهارم اعتباربخشی به‌طور کلی دارای ٥١٤ سنجه بوده و شامل ٢١٤ سنجه سطح یک، ٢١٤ سنجه سطح دو و ٨٦ سنجه سطح سه، در ١٩ محور و در قالب ١١٠ استاندارد تعریف شده است.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت با بیان اینکه ارزیابان وزارت بهداشت با استفاده از سوابق ارزیابی‌های ادواری در نیمه دوم سال جاری اعتباربخشی را آغاز و تا پایان سال به اتمام می‌رسانند، گفت: در این دوره نزدیک به  ٩٦٠ بیمارستان اعم از خصوصی، دولتی و یا عمومی غیر دولتی اعتباربخشی خواهند شد. رتبه‌بندی بیمارستان‌ها هم شامل درجه‌های عالی، یک برتر، یک، دو، سه و چهار است.

وی تصریح کرد: بیمارستان‌های درجه عالی باید بالاترین تحقق را در سنجه‌های سطح اول، دوم و سوم کسب کنند، اظهار کرد: جزییات این سطوح در شیوه نامه ابلاغی مطرح شده است. از طرفی در اعتباربخشی تمام انتظارات پایه تا پیشرفته اعلام شده، در بیمارستان‌ها به دقت بررسی و در صورت پایبندی کامل به قوانین و استقرار کامل استانداردها "عالی" محسوب می‌شوند.

به گزارش ایسنا عسگری در پایان درباره بیمارستان‌هایی که می‌توانند بر اساس اعتباربخشی و رتبه‌ای که دارند در حوزه گردشگری سلامت نیز فعالیت کنند، گفت: باید توجه کرد که همه بیمارستان‌ها مورد اعتباربخشی قرار می‌گیرند، اما بیمارستان‌هایی که در حوزه گردشگری سلامت فعالیت دارند، باید با برخی سنجه‌های دیگر هم بررسی شوند تا مجوز ارائه خدمات مرتبط با گردشگری سلامت را داشته باشند. در حال حاضر  ۱۶۶ بیمارستان در کشور این خدمات را ارائه می‌دهند.

پایان پیام/

مطالب مشابه