فوت ۴۲۴ نفر به دلیل حوادث کار در سال گذشته
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، درسال 1397 از 403 نفر فوتی به دلیل حوادث 419 نفر مرد و 5 نفر زن بودند.

بر اساس قوانین موجود حوادث ناشی از کار با 2 ویژگی مشخص می شود؛ حوادثی که حین انجام وظیفه و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می دهند.

به گزارش ایرنا با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهم ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور است که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می توان بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

پایان پیام/

مطالب مشابه