به کارگیری فناوری رباتیک و سامانه‌های هوشمند در توانبخشی افراد مبتلا به اوتیسم در ایران
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین مقامی درباره فعالیت گروه‌های پیشران مورد حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: گروه "نورواپتیک" یکی از نخستین گروه‌های پیشران است که در ستاد توسعه علوم و فناوری های علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد. 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ادامه داد: اهمیت چنین گروه پیشرانی را با بیان مثالی ذکر می‌کنم. در کشور به صورت جزیره‌ای در حوزه‌های جداگانه همچون لیزر و اپتیک طرح‌های بسیار خوبی انجام شده است اما تا قبل از تشکیل این گروه‌ها چنین طرح‌هایی  برای رفع نیازهای سلامت و شناختی ایجاد نشده بود. برای مثال در گروه پیشران نورواپتیک مهندسان لیزر و اپتیک به اساتید علوم اعصاب شناختی ملحق شده‌اند و چنین ارتباطی باعث شد که نیاز حوزه علوم اعصاب به تجهیزات و ابزارهای پیشرفته با فناوری بومی تامین شود.

وی درباره این موضوع که در حال حاضر ستاد از چه گروه‌های پیشرانی حمایت می‌کند، گفت: گروه‌هایی که ستاد در حال‌حاضر از آنها حمایت می‌کند شامل نورواپتیک، اعتیاد، اختلالات عصب-تحولی و تحریک عمقی مغز است.

عضو ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به میزان پیشرفت این طرح‌های پیشران ادامه داد: برای مثال طرح پیشران عصب –تحولی خود از سه طرح تشکیل شده است که در دانشگاه‌های شریف، تهران و شهید بهشتی انجام می‌شود. یکی از این طرح‌ها درباره به کارگیری فناوری رباتیک و سامانه های هوشمند در توانبخشی افراد مبتلا به اوتیسم در ایران است. 

مقامی گفت: طرح دوم مربوط به سیسستم جامع غربالگری اولیه و کمک توانبخشی اوتیسم است و طرح سوم تدوین و انتشار راهنمای 8 بسته آموزش و توانبخشی مستند برای اوتیسم و سایر اختلالات رشدی است. این طرح‌ها نزدیک به 100 درصد پیشرفت داشته و به خروجی رسیده‌اند. در کل طرح‌های پیشران تا به اینجا فراتر از انتظاری که شاکله کارشناسی ستاد داشته پیشرفت داشته‌اند.

وی افزود: تمام مجری‌ها و نیروی انسانی کشور قادر به ارائه طرح‌های پیشران نیستند. در حال‌حاضر ستاد از تمام پتانسیل کشور در حال حمایت است و با توجه به منابع مالی تا به اینجا 4 طرح پیشران تصویب شده و یک طرح نیز در حال تصویب است. به واسطه همین طرح‌های پیشران در چند حوزه تعریف شده نیروی انسانی علمی متشکل از دانشجویان با نگاه بین رشته‌ای در حال تربیت است.

به گزارش تسنیم عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در پایان اضافه کرد: ایجاد هسته‌های بین رشته‌ای و توسعه‌دهنده علم و فناوری در حوزه علوم شناختی، پایش وضعیت کشور و دنیا در حوزه فعالیت گروه‌ها، فراهم کردن امکان استفاده بهینه از منابع مختلف کشور به واسطه فعالیت‌ها، توسعه فرهنگ کار میان رشته‌ای و بین مرکزی و جذب نخبگان و مبترکان مستعد این حوزه را باید از اهداف تشکیل این گروه‌های پیشران دانست.

پایان پیام/

مطالب مشابه