هزینه‌های دندانپزشکی با بازگشت بهداشت‌کاران به حوزه درمان کاهش می‌یابد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین قربانی درباره وضعیت  گرانی درمان در حوزه دندانپزشکی،گفت: ما خوشبختانه در حوزه تجهیزات و تولید دارو در کشور به موفقیتهای چشمگیری نایل شده ایم اما در حوزه دندانپزشکی بسیاری از تجهیزات ما وارداتی است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: نوسانات قیمت ارز بر نرخ خدمات دندانپزشکی تاثیر مستقیم دارد، وارداتی بودن تجهیزات  دندانپزشکی عاملی اساسی برای گرانی خدمات در حوزه بهداشت دهان و دندان تلقی می شود.

وی افزود: نوسانات ارزی با توجه به وارداتی بودن بسیاری از تجهیزات دندانپزشکی موجب شده است که نرخ خدمات دندانپزشکی در حوزه سلامت از منظر گرانی به چشم آید. بنابراین حتی با شرایط  مذکور، پوشش هزینه های بیماران توسط بیمه ها نیز نمی تواند قابل تصور باشد.

قربانی گفت: بهترین راهکار برای کنترل هزینه های درمان در دندانپزشکی، پیشگیری از درمان است بنابراین باید وزارت بهداشت و درمان به سمت پیشگیری از درمان در حوزه بهداشت درمان حرکت کند تا بتوان هزینه های درمان دندان را کنترل کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: بهداشت کاران نقش چشمگیری در حوزه بهبود سرانه بهداشت دهان و دندان در حوزه سلامت داشته اند زیرا بهداشت کاران با درمان دندان های سطحی از تحمیل هزینه های سنگین در حوزه دندانپزشکی جلوگیری می کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان گفت: کاهش هزینه های دندانپزشکی با بازگشت بهداشت کاران به حوزه درمان دندان امکان پذیر است یادآور شد: خروج بهداشت کاران از حوزه دندانپزشکی یکی از دلایل اساسی، عدم کنترل  هزینه های درمان در حوزه بهداشت و درمان تلقی می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه