اعلام زمان ثبت نام و آزمون سی و پنجمین دوره دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با ياري خداوند متعال سـي و پنجمين دوره آزمون دانشـنامه/گواهينامه دندانپزشـكي، در روز دوشنبه مورخ ٤/٦/٩٨ "آزمون كتبي" و در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ٥/٦/٩٨ لغايت ٧/٦/٩٨ "آزمون شفاهي" برگزار ميگردد. كليه داوطلبان واجد شرايط كه دوره دســتياري را طبق مقررات "كليه واحد ها و پايان نامه" به پايان رســانده اند، بايد از روز شــنبه مورخ ١٨/٣/٩٨ لغايت شــنبه ٢٥/٣/٩٨ از طريق سـايت مركز سـنجش آموزش پزشــكي بهwww.sanjeshp.ir ثبت نام كنند.

همچنين كليه داوطلبان بايد نســبت به ثبت نام و ارســال مدارك در ســامانه توزيع نيروي انســاني، تعهدات و خدمات قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به آدرس www.obligat.behdasht.gov.ir  اقدام كنند.

مدارك لازم براي ثبت نام در سامانه نيروي انساني وزارت بهداشت:

١-گواهي معافيت يا پايان خدمت نظام وظيفه براي آقايان "صرفا براي كسانيكه خدمت سربازي انجام داده يا معاف بوده اند"

٢ -نامه بنياد ملي نخبگان "براي مشمولين نظام وظيفه كه در اين بنياد مشغول انجام پروژه ميباشند"

٣ -تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه براي متاهلين و غير مجردها

٤ -مدارك مربوط به ايثارگري

٥ -مدارك مربوط به عضويت استعداد درخشان با تاييد دانشگاه محل تحصيل

٦ -تصوير سند تعهد محضري دوره دندانپزشكي عمومي "در صورت تعهد استاني"

٧ -تصوير سند تعهد محضري دوره دستياري

٨ -تصوير حكم استخدام

٩ -مدارك طرح نيروي انساني

١٠ -مدارك مربوط به استفاده از شرايط بومي

_ مدارك لازم براي ثبت نام:

 اسكن عكس ٤*٣ رنگي داوطلب

تكميل فرم ثبت نام اينترنتي

_ مدارك لازم براي ثبت نام دانشآموختگان خارج از كشور:

اسكن عكس ٤*٣ رنگي داوطلب

اسكن معرفي نامه مركز خدمات آموزشي جهت شركت در آزمون

اسكن صفحات اول و دوم شناسنامه

تكميل فرم ثبت نام اينترنتي

محل برگزاري آزمون: كارگر شمالي- بالاتر از انرژي اتمي- دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

پایان پیام/

مطالب مشابه