ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در گرو بازنگری حوزه سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد نعیم امینی فرد در مورد اظهارنظر وزیر بهداشت مبنی‌براینکه به هیچ وجه موافق گسست آموزش عالی پزشکی از نظام درمانی نیستیم، گفت: هم‌اکنون به دلیل در هم تنیدگی که هم در حوزه آموزش پزشکی و هم ارائه خدمات سطح بالای پزشکی اعم از سطح سوم داریم، بنابراین در این شرایط تفکیکآموزش عالی پزشکی از نظام درمانی امکانپذیر نیست.

وی افزود: شرایط کنونی کشور به گونه‌ای است که به دلیل وجود تحریم‌ها اگر بخواهیم امکانات موجود را هم تجزیه کنیم به صلاح نیست، بنابراین در حوزه آموزش عالی پزشکی قادر نیستیم که به سیستم گذشته برگردیم و این دو را به صورت مجزا از هم داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: البته چنانچه بخواهیم در درازمدت و در شرایط عادی‌تری در کشور با انجام کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق و عمیق موضوع گسست آموزش عالی پزشکی از نظام درمانی را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان گفت که امری قابل بحث است. 

امینی فرد گفت: ما از ناحیه ادغام آموزش پزشکی و ارائه خدمات سلامت در قالب تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 65 تاکنون توفیقات خوبی داشته‌ایم و به ویژه در مورد آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف تجربیات موفقی داریم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با بیان اینکه برای تضمین ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش نیاز است که سیستم سلامت مورد بازنگری قرار گیرد، یادآور شد: اگر بخواهیم که معیارها و استانداردهای آموزش پزشکی را ارتقا دهیم، با توجه به تجربیات موفقی که در سال‌های اخیر در این زمینه داشته‌ایم، بهتر است که فعالیت‌ها در حوزه آموزش و درمان در همین سیستم کنونی و در قالب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تداوم پیدا کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه