نظارت، حسن اجرای قوانین و مقررات را تضمین می کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا عسکری در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار کرد: نظارت، حسن اجرای قوانین و مقررات را تضمین می کند، لذا تداوم بازدیدهای سرزده و شبانه روسا و معاونین درمان همواره مورد تاکید قرار دارد.

مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه داد: نظام مراقبتی خطاهای ۲۸ گانه درمانی، برای مديريت پيشگيري از بروز خطاهای پزشکی و وقايع ناخواسته درماني ایجاد شد که در طی یکسال و نیم گذشته در سطح کشور به اجرایی در آمده و روز به روز شاهد پویایی آن هستیم.

وی افزود: ثبت كامل اين گزارش ها نشان دهنده اهتمام مراكزدرماني و دانشگاه ها به سياست مراقبتي در راستاي ايمني بيمار و ارتقاي كيفيت است، تاکنون 648 بیمارستان نسبت به ثبت وقایع ناخواسته در سامانه اقدام کرده اند که شامل کلیه بیمارستان های سراسر کشور، اعم از دولتی و خصوصی و مراکز جراحی محدود، بوده است.

عسکری گفت: در ویرایش چهارم اعتباربخشي بيمارستان ها، بر سنجه های مدیریتی و فرآیندی تاکید شده است، در ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های کشور، تحقق استانداردهای مراقبت های اورژانس، ایمنی بیمار و عدم گزارش وقایع ناخواسته درمان، بر رتبه بندی اعتباربخشي تاثیرگذار است. 

به گزارش وب‌دا مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: مدل رتبه بندی دوره چهارم اعتباربخشی ملی ایران، براساس درجه عالی، درجه یک برتر، درجه یک، دو، سه، چهار و زیر استاندارد، طبقه بندی شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه