برای دستیابی به یک نظام سلامت الکترونیک مطلوب باید سطح یک نظام ارجاع را به سطح سه برسانیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رضا گل پیرا در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، با بیان اینکه مطلب، افزود: برای استقرار بیمارستان الکترونیک، در سطح ستاد، دانشگاه و شرکت ها اقدامات مهمی برنامه ریزی شده است که براساس بررسی های صورت گرفته، نیازمند شکل گیری زیرساخت های موجود و نیازسنجی فرآیندهای بالینی و تهیه ابزارهای لازم و نیروی انسانی خواهیم بود.

رییس حوزه فناوری اطلاعات معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه داد: معاونت درمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت متبوع به شدت بحث ارزیابی عملکرد سامانه ها را دنبال خواهند کرد و ابلاغیه های صادره را جز لاینفک قراردادها قرار برخواهند شمرد. براساس دستورالعمل، شرکت های طرف قرارداد نیز ملزم به ایجاد هماهنگی برای پذیرش تغییر در ساختار، اعمال استانداردهای ابلاغی و آماده سازی سیستم برای اخذ گواهی های کیفی مربوطه خواهند بود.

وی افزود: از 15 فروردن ماه، شرکت های HIS، جهت بررسی کیفیت خدمات دهی به آزمایشگاه ارزیابی عملکرد فرستاده شده اند تا در حوزه فنی، عملکردی و امنیتی مورد بررسی قرار گیرند و نهایتا وضعیت پایه شرکت ها تا پایان خرداد مشخص خواهد شد.

گل‌پیرا گفت: در معاونت درمان وزارت بهداشت، برنامه ریزی هایی درخصوص بازنگری فرم های استاندارد بیمارستانی و نحوه استفاده آنها در نظام ثبت اطلاعات بیمارستانی صورت گرفته است، نسخه نهایی این سند به معاونین وزارتخانه و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیک ابلاغ شده تا در برنامه های خود جاگذاری کنند. از طرفی سنجه های مناسبی نیز در اعتباربخشی برای الکترونیک شدن خدمات گنجانده شده اند تا اهمیت موضوع کاملا مشخص شود.

رییس حوزه فناوری اطلاعات معاونت درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: نظام سامانه ای اطلاعات بیمارستانی براساس محورهای ده گانه نظام فورمولاتوری و بانک قواعد خدمات پاراکلینیک، نظام انبار یکپارچه دارو و ملزومات، نظام راهنمای بالینی "گایدلاین" و بانک قواعد دستورات پزشکی، نظام پرونده کامل الکترونیک اسناد بیمارستانی، نظام امضای الکترونیک پزشکان و دستورات پزشکی الکترونیک، قابلیت نمایش پرونده الکترونیک بیمار داخل سامانه ها، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات، نظام نوبت دهی و لیست انتظار، قابلیت آماده سازی داشبورد مدیریتی و گزارش سازی، طراحی شده است.

وی اضافه کرد: امید است، پس از پایش سامانه ای موجود و ایجاد مکانیسم ارتقایی در شش ماهه اول سال جاری، شاهد حرکت رو به جلو در برنامه های فوق الذکر باشیم.

به گزارش وب‌دا گل پیرا در پایان تاکید کرد: از معاونین درمان دانشگاه ها درخواست داریم تا در ایجاد یک نظام پویا و توانمند برای بررسی فرآیند های بالینی موجود و مرتبط و همچنین نحوه عملکرد کادر درمانی برای اجرایی شدن خدماتی که قابلیت الکترونیک شدن را دارد، تیم مناسبی را فعال کرده و در زمان باقیمانده نسبت به ایجاد بستر مناسب اقدام کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه