فرمودند‌.‌.‌. ، اما نفرمودند‌.‌.‌.
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)؛

جناب دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت و درمان فرمودند: «اولین سالی بود که بین تعرفه بخش دولتی و خصوصی تفاوت قائل شدیم.» 

اما؛

ایشان نفرمودند چندمین سال است که تعرفه خدمات سلامت کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد!

ایشان نفرمودند چندمین سال است که دولت یارانه سلامت را از جیب جامعه پزشکی پرداخت می‌کند!

ایشان نفرمودند چندمین سال است که تعرفه خدمات سلامت بر خلاف قوانین پایه‌ای و بالادستی، بدون در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمت و به صورت دستوری تعیین می‌شود!

ایشان نفرمودند چندمین سال است که بر خلاف قانون توسعه پنجم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه، شورای عالی سلامت تشکیل نشده و دولت فقط به تغییر نام شورای عالی خدمات درمانی (با همان ترکیب ناعادلانه قبلی) اکتفا کرده است!

ایشان نفرمودند که چرا در تمام اصناف نرخ خدمات توسط صنف تعیین می‌شود ولی تعرفه جامعه پزشکی را دولت تعیین می‌کند!

ایشان نفرمودند که وقتی هزینه مطب‌ها طبق تورم بالا رفته، افزایش کمتر از نرخ تورم دریافتی جامعه پزشکی به منزله کاهش تعرفه است!

ایشان نفرمودند افزایش جزئی تعرفه‌ها هم فقط شامل بخش تجهیزاتی و فنی بوده و هیچ نوع افزایشی در بخش دستمزدی و حرفه‌ای صورت نگرفته است.

ایشان نفرمودند چگونه با افزایش ۸ درصدی ویزیت، بایستی افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارکنان و ۷۰ درصدی کرایه مطب و چندصد درصدی سایر هزینه‌های مطب‌ها را جبران کرد!

ایشان نفرمودند نتیجه درآمد دستوری و خارج از عرف و واقعیات اقتصادی، از بین رفتن بخش خصوصی است.

ایشان نفرمودند چرا جامعه پزشکی بالاترین نرخ مهاجرت به خارج از کشور و ترک کار به شیوه تغییر شغل را دارد!

ایشان نفرمودند جامعه پزشکی و سایر تحصیل کردگان سرمایه انسانی کشور هستند و از دست دادن سرمایه انسانی چه فجایعی برای کشور دارد!

ایشان نفرمودند که

 خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود

پایان پیام/

مطالب مشابه