سیستم فی فور سرویس منسوخ شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، جواد توکلی عدم شفافیت و عدم عدالت در پرداختها را مشکل اصلی نظام پرداخت در وزارت بهداشت و سیستم درمان و سلامت کشور دانست و گفت یک صنف اندک اما دارای قدرت لابی گری و صاحب کرسی های تصمیم گیری و اختصاص منابع، سهم عمده ای از بودجه و منابع سیستم بهداشت و درمان کشور را به خود و هم صنفهای خود اختصاص داده اند . این سیستم  بی عدالتی از دهه ی 70 ایجاد شده و قبل از آن تا حدی اعتدال و عدالت در پرداختها در بین تیم درمان بر قرار بود.

عضو نظام پرستاری مشهد ادامه داد: با توجه به تجربیات سایر کشورها سیستم فی فور سرویس طی سالهای متمادی قبل منسوخ شده است و پزشکان و کادر درمان در سایر کشورها بر اساس حقوق ثابت ناشی از استخدام یا خرید خدمت، حقوق دریافت می کنند، در ایران تنها پزشکان هستند که بر اساس سیستم پرداختی فی فور سرویس علاوه برحقوق ثابت، دریافتی هایی به عنوان کارانه به آنها پرداخت می شود و برای این پرداختها سقفی وجود ندارد و یا نظارتی بر داشتن سقف پرداختها انجام نمیگردد.

وی با اشاره به این که اگر سیستم کارانه بر اساس فی فور سیروس و تعرفه های خدمات انجام شده باشد که برای هر اقدامی تعرفه ی خاص پرداخت شود پس این منوال باید برای سایر گروهای درمانی از جمله پرستاران هم برقرار شود، اظهار داشت: قانون تعرقه گذاری خدمات پرستاری در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما متاسفانه سیستمی که تمامی امتیازات را برای خود در نظر می گیرد و به پرستای به عنوان یک رقیب آگاه و فهمیده می نگرد، تاکنون زیر بار اجرای این قانون نرفته و در ظاهر شعار همکار و هم تیم بودن با پرستاری را سر می دهند.

توکلی خاطرنشان کرد: قرار است تعرفه پرستاران پرداخت نشود و قانون تعرفه گذاری همچنان در بایگانی و اسارت وزارت بهداشت بدون اجرا بماند ، پس پرداخت تعرفه به سایر گروها هم باید متوقف شده و مانند سایر کشورهای دنیا و حتی کشورهای همسایه پرداخت های شفاف بر اساس خرید خدمت و حقوق ثابت با رعایت میزان تفاوتهای منطقی و قانونی و بر اساس نرم جهانی صورت گیرد.

عضو نظام پرستاری مشهد گفت: در کشور ما انجام خدمات پرستاری، رعایت استانداردها و اعتبار بخشی را از سایر کشورها الگو برداری کرده و پرستاران را ملزم به رعایت این قوانین می کنند اما الگوی عادلانه ی سایر کشورها در پرداخت های بین تیم درمان را نادیده می گیرند و به یک گروه خاص اجازه ی یکه تازی و تعیین سیستم پرداخت انحصاری و خاص برای خودشان را می دهند و رعایت عدالت در پرداختهای سایر گروهای درمانی را به فراموشی می سپارند.

وی افزود: در همه ی کشورهای دنیا ارتباط مالی بین پزشک و بیمار را به واسطه ی سیستم بیمه ای مستقل و بی طرف ، مشخص می کنند و با عدالت و شفافیت عمل میکنند و بیمه ها تحت مدیریت کارشناسان اقتصاد و بیمه قرار دارند ، اما در کشور ما سیستمهای بیمه ای در سیطره ی همان گروه خاص و ذی نفع قرار دارند که این خود موجب فساد و عدم شفافیت و بر خلاف اصل تعارض منافع است.

توکلی اضافه کرد: در زمانی که کشور با کمبود نقدینگی مواجه است  اجازه افزایش تعرفه های خود که حتی بیشتر  از افزایش حقوق سایر گروها در سالهای اخیر بوده است، کاری غیرعلمی و غیر منطقی به شمار می رود،  افزایش بی سابقه ی تعرفه های پزشکی در سال 93 و همزمان با اجرای طرح تحول سلامت یکی از چالشهای عظیم سیستم بهداشت و درمان کشور است  که صندوقهای بیمه ای را تا مرز ورشکستگی پیش برده و متاسفانه بدون هیچ پاسخگویی و شفافیتی از سوی طراح و مجری آن یعنی وزیر بهداشت سابق به صورت یک معضل ، رها و به دوش سایرین گذاشته شده است.

عضو نظام پرستاری مشهد تصریح کرد: معوقات کارانه ی پزشکان و پرستاران بیمارستانهای دولتی قریب به یک سال است که پرداخت نشده و میزان بدهی به کارکنان به صورت مشترک ارزیابی میگردد. براساس بررسی های انجام شده ، افزایش تعرفه های پزشکی با ایجاد این تاخیرها رابطه ی مستقیم دارد چرا که در سالهای قبل از 1393 تا به این حد انباشتگی مبالغ کارانه و تاخیر در پرداختها وجود نداشته و همه ی این معضلات حاصل اجرای غیر اصولی و غیر کارشناسی طرح تحول سلامت است که به گفته ی برخی  از نمایندگان مجلس، از جایگاه قانونی لازم هم برخوردار نبوده است.

 وی اظهار کرد: اگر میزان بدهی سیستم به پزشکان  و سایر گروها را برسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که میزان زیادی از این بدهکاری مربوط به پزشکان با جمعیتی کمتر و میزان کمتری از این مبالغ مربوط به گروه های غیر پزشکی با جمعیتی فراوان تر ، اختصاص دارد. از اینجا مشخص میشود که چه گروهی باعث بر هم خوردن توازن و تعادل، در سیستم های مالی و بیمه ای کشور شده اند.

توکلی ادامه داد: جامعه ی پرستاری ضمن حفظ نجابت و مسئولیت انسانی خود در قبال مردم و بیماران که درهیچ زمانی کوچکترین کوتاهی در امر درمان و مراقبت نداشته است ، همواره با هوشیاری رفتار سایر اعضای تیم درمان را نیز مد نظر قرار داده و همواره خواهان اجرای عدالت و بر قراری یک سیستم پرداخت عادلانه و منصفانه است 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری عضو نظام پرستاری مشهد در پایان گفت: درحال حاضر که تیم پزشکی برای هر اقدام دارای تعرفه ی مشخص و کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی است برای ایجاد عدالت نسبی در بین سایر تیم درمان نیاز است که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرایی شود و در صورت تغییر روش پرداختی پزشکان ، میتوان پیش بینی کرد که جامعه ی پرستاری نیز از روشهای جایگزین در پرداختها و نزدیک شدن به نُرم جهانی ، استقبال می کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه