هزینه یک خدمت نباید بالاتر از  تعرفه آن باشد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا اسپید گفت: تعرفه های پزشکی اعلام شده توسط هیأت وزیران غیرمنطقی است و شورای عالی سازمان نظام پزشکی برای این موضوع بررسی کارشناسی انجام داده است که می بایست به این پیشنهادات هم توجه می شد.

وی افزود: براساس پیشنهادات در شورای عالی نظام پزشکی، به این نتیجه رسیدیم که اگر ما 70 درصد تعرفه ها را امسال بالا ببریم با توجه به نرخ تورم تازه به نقطه صفر سال 97 رسیدیم.

نائب رئیس دوم شورایعالی نظام پزشکی ادامه داد: ولی با توجه به اینکه افزایش تعرفه فشاری به وضعیت معیشتی مردم وارد می کند و پزشکان برخلاف تصور بعضی مسئولان خودشان را تافته جدا بافته نمی دانند، تصمیم بر این شد افزایش تعرفه را در حدی که در توان جامعه پزشکی باشد، تعدیل کنیم.

اسپید گفت: این بحث در شورای اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی مطرح شد و روی آن بررسی کارشناسی انجام شد و اطلاعات شورای اقتصاد سلامت به کمیسیون تعرفه شورایعالی ارائه داده شد و پس از انجام بررسی های لازم در کمیسیون و در نظر گرفتن شرایط، پیشنهاد کمیسیون به شورایعالی آورده شد.

وی تصریح کرد: در نهایت مصوبه شورای عالی نظام پزشکی این بود که قیمت تمام شده قیمت را احصاء و اعلام و همچنین مشخص کنیم که قیمت واقعی هر خدمت چقدر است.پیشنهاد شد افزایش کای فنی که مربوط به تجهیزات است براساس نرخ تورم رسمی باشد و کای حرفه ای را برابر افزایش حقوق و دستمزد در نظر بگیریم.

نائب رئیس دوم شورایعالی نظام پزشکی یکی از پیشنهادات نظام پزشکی را در بخش پزشک خانواده عنوان کرد و افزود: از آنجا که در سال 95 هیچ گونه افزایشی در حق سرانه پزشکان خانواده شهری نداشتیم و برای جبران آن در سال 96 و 97 اقدامی صورت نگرفته بود برای ارائه خدمت مناسب و استاندارد، پیشنهاد افزایش 40 درصدی در حق سرانه پزشک خانواده داده شد.

اسپید اضافه کرد: مصوبه بعدی در رابطه با بخش پاراکلینیک "رادیولوژی و آزمایشگاه" بود که این دو رشته با توجه به اینکه عمده تجهیزات و مواد مصرفی آنها براساس ارز است مقرر شد مبنای کای فنی تابعی از تورم واقعی سالیانه باشد که می بایست در هر سال دوبار محاسبه گردد. همچنین پیشنهاد شد خدمات همکاران داروساز در قالب خدمات پزشکی K با ضریب  یک دهم به ازای هر قلم و حداکثر سه قلم محاسبه گردد.

وی تصریح کرد: بعد از اعلام این پیشنهادات به شورای عالی بیمه، هیات دولت تعرفه های سال 98 را اعلام کرد که پیشنهاد هیأت وزیران افزایش تعرفه 10% جهت بخش دولتی و 13% جهت بخش خصوصی می باشد که تقریباً هیچ تناسبی با بررسی های کارشناسی و میزان تورم ندارد و عملاً  همین 13 درصد افزایش هم بصورا یکسان اجرا نشده و برای ویزیت پزشکان و بخش سرپایی یک افزایش حدود (8-7) درصدی را در تعرفه داریم و عمده افزایش تعرفه را در هتلینگ می بینیم.

نائب رئیس دوم شورایعالی نظام پزشکی ادامه داد: پس از اعلام تعرفه حاشیه های بسیار زیادی ایجاد شده است و پزشکان این ارقام را قبول نداشته و درصدها را غیرواقعی می دانند و ما نگران عکس العمل های غیرمنطقی می باشیم و به همین جهت انتظار داریم تجدیدنظر جدی در تعرفه های تشخیصی- درمانی انجام پذیرد.

اسپید اظهار داشت: پس از اعلام تعرفه ها در شورایعالی نظام پزشکی تبادل نظر بسیار زیادی صورت گرفته است و اکنون نامه ها و مکاتبات اعتراضی زیادی از سوی پزشکان مطرح است که چرا تعرفه ها به این شکل است و لازم است تجدیدنظری در این زمینه صورت گیرد تا یک خدمت مناسب به مردم ارائه داد.

وی خاطرنشان کرد: به همین جهت رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه ای اعتراض سازمان را به معاون اول رئیس جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده است که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اسپید در پایان گفت: نمی شود هزینه یک خدمت بالاتر از خود تعرفه خدمت باشد، چرا که نتیجه آن یا خدمتی با کیفیت پایین تر است و یا اینکه خدمت انجام نشود، که در هر دو صورت مردم از این قضیه متضرر می شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه