مالیات‌های وضع شده منطبق با اقتصاد کشور و حوزه سلامت نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همایون یوسفی با اشاره به انتقاد عضو هیات رئیسه نظام پزشکی از اینکه سرانه پزشک خانواده از تورم عقب مانده، گفت: اقتصاد سلامت یک اقتصاد پویا است، اگر دریافتی پزشکان، سیستم کارانه و پرداختی‌هایی که در این حوزه است را متناسب با تورم و واقعیات اقتصادی نکنیم، مطمئنا سیستم سلامت ضربه خواهد دید.

وی افزود: ساختار اقتصادی سلامت که طی 100 سال شکل گرفته و سیستم‌های دریافت، پرداخت و کارانه ایجاد شده را می‌خواهیم یک شبه دچار تغییر کنیم، از این رو اجازه رشد تعرفه‌ها داده نمی‌شود، پرداخت‌ها را زیر سوال برده و مالیات‌های سنگین وضع می‌کنیم که منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و حوزه سلامت نیست.دریافتی پزشکان، سیستم کارانه و پرداختی‌هایی که در این حوزه است را متناسب با تورم و واقعیات اقتصادی نکنیم، مطمئنا سیستم سلامت ضربه خواهد دید.

یوسفی با اشاره به انتقاد سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه سرانه پزشک خانواده از تورم عقب مانده و این پزشکان حداقل دریافتی را دارند، تصریح کرد: این موضوع نیاز به یک بحث کارشناسی دارد چنانچه دریافتی پزشکان خوب نباشد، خروجی کار پزشکان، بر برون‌ده و سلامت مردم تاثیر خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان در خصوص اینکه حق‌الزحمه دستیاران پزشک خانواده مستقل از سازمان‌های بیمه‌گر از پزشکان خانواده منفک شود، خاطرنشان کرد: این موضوع باید بررسی شود اما به نظر می‌رسد که پیشنهاد منطقی باشد و باید بررسی شود که چقدر منطبق بر واقعیات است و چقدر قابلیت اجرا دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه