زایش موش از فیل، اتمام قباحت
رفتار شورای عالی بیمه سلامت و سپس هییت دولت بیش ار آنکه مایه خشم باشد، مایه شرمساری است. زیرا مملو از قباحت است. ۲ تشکیلات بزرگ و پر پیچ و خم به نام شورای بیمه سلامت و هییت دولت با ارائه پیشنهاد و تصویب تعرفه‌های پزشکی نشان دادند که چگونه می‌توان علی‌رغم نام بزرگ تا چه حد رفتاری قبیح، بی‌قاعده و بی‌تناسب داشت.

 نگاهی به آنچه آقایان پیشنهاد و مصوب کرده‌اند، نشان می‌دهد چگونه می‌توان اختیار داشت ولی مسیولیت‌پذیری نداشت، عنوان بزرگ داشت ولی ذهن بزرگ نداشت.

دیدن مصوبه هییت وزیران جامعه پزشکی را بیش از پیش به این اجماع می‌رساند که اراده‌ای جدی برای زدن ضربه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی پزشکان وجود دارد که حال دیگر حتی برای نشان دادن آن قبحی نیز ندارد. 

فراموش نمی‌کنیم که این همان هییت دولتی است که در سال قبل با سوء تدبیر در تعیین نرخ ارز زمینه رانت‌خواری به مبلغ بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را از ارائه ۱۳ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم کرد و حال معلوم نیست با کدام استدلال این اعداد قبیح به تصویب رسیده است. کسانی که با سوء تدبیرشان در اداره اقتصاد کشور باعث بروز تورم بالای ۳۰ درصدی در کشور گردیده‌اند، چگونه به این نتیجه رسیده‌اند که دستمزد پزشکان را باید منجمد ساخت؟

کسانی که با سوء تدبیرهای شدید خود کشور را به سمت بحران اقتصادی برده‌اند، هزینه آن را از جیب یک قشر خاص می‌پردازند. اگر مسئولین تصور می‌کنند که با زدن خود به نابینایی می‌توانند اداره امور را به همین شیوه ادامه دهند، باید بدانند که جز سقوط به چاهی عمیق سرنوشتی نخواهد داشت.

این مصوبه  مطمئنا به علت بی ارزشی ماهوی آن موجب هیچ احترامی قرار نخواهد گرفت و تمام راه‌های مقابله با قباحتی که در آن وجود دارد توسط جامعه پزشکی اجرا خواهد شد.

گروه پزشکان و قانون مخاطب قرار دادن هیئت دولت و وزارت بهداشت و درمان را بی‌ٔارزش و بی‌ثمر می‌داند. زیرا تصویب این تعرفه‌ها نشانه‌ای واضح از عناد و لجاج است و در این وضعیت زمینه‌ای آن‌چنانی برای گفتگو با آنان باقی نمی‌ماند. ولی گروه قانون به سازمان نظام پزشکی توصیه می‌نماید عددهای پیشنهادی خود برای تعرفه‌های سال ۹۸ را به شکل علنی اعلام نماید.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه