متن کامل تصویب‌نامه هیات وزیران از تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت با تصویب هیئت وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ در بخش دولتی به طور میانگین ۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد رشد داشته است.

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد.

بر همین اساس، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین شده است:

0.jpg 71.4 KB

تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوطه در پروانه مطب آنها درج شده باشند.

تعرفه هتلینگ بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸


تعرفه خدمات سرپایی درمان اعتیاد در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸


تبصره ۲- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره ۳- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵٪) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب- ضرایبه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی
ا- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی معادل چهارده هزار و ششصد (۱۴٫۶۰۰) ریال محاسبه می شود
۲- ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و دوازده هزار (۴۱۲٫۰۰۰) ریال محاسبه می شود. 
٣- ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست و هشت هزار (۰۰۰ ر۵۲۸) ریال محاسبه میشود. 
۴- ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و شانزده هزار ( ۲۱۶۰۰۰ ) ریال محاسبه می شود. 
۵- ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای () و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هفتاد و هفت هزار (۰۰۰ر۲۷۷) ریال محاسبه می شود.
تبصره - سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد تعرفه مصوبه پخش دولتی میباشد. 
٢- تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار (TC و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ با مراکز اقامتی میان مدت در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ تعبين میشود.

تبصره - خدمات ارایه شده در مراکز اجتماع درمان مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست
۳- دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می شود.

ث- تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می شود.
۲- سهم سازمانهای بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می شود
الف- معادل نود درصد (۹۰) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری
ب- معادل هفتاد درصد (۷۰) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت *
٣- کلیه تعرفه های مندرج در این تصویب نامه به عنوان سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۸ است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر میتوانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه های تعدیل شده اقدام نماینلن
الف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
ب- رییس سازمان نظام پزشکی استان 
پ- نماینده استاندار ت - نماینده سازمانهای بیمه گر پایه استان. 
ث - نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه های تکمیلی استان.
تبصره - در استان هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد. نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.
۴- این تصویب نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۸ لازم الاجرا است. - 
از اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

پایان پیام/

مطالب مشابه