محمد بیات به عنوان مشاور عالی رئیس کل و مسئول اداره فن آوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، متن این حکم به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد بیات

سلام علیکم
با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی در حوزه های مختلف مدیریتی سازمان نظام پزشکی و نیز نقش اثرگذاری که در فرایند استقرار واحد فن­آوری اطلاعات در سازمان داشته اید و همچنین ضرورت  ایجاد هماهنگی در زمینه فن­آوری اطلاعات بین معاونتهای محترم سازمان ، با توجه به چارت تشکیلاتی مصوب شورای عالی نظام پزشکی مبنی بر استقرار جایگاه اداره فن­آوری اطلاعات زیر نظر ریاست کل ، جنابعالی به عنوان مشاور عالی رئیس کل و نیز مسئول اداره فن­آوری اطلاعات سازمان منصوب می­شوید. بدیهی است معاونین محترم همکاری لازم را در ساماندهی جدید و پیشرفت کیفی فرایند مربوطه مبذول خواهند داشت.

امیدورام با اهتمام جنابعالی و استفاده از کارشناسان معتمد و متخصص، ضمن استقرار ساختار جدید مصوب شورایعالی ، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه مهم تحصیل گردد.
 
دکتر محمد‌رضا ظفرقندی
ریاست کل سازمان 

پایان پیام/

مطالب مشابه